Tudományos ismeretterjesztő előadássorozat a regionális tudomány aktuális kérdéseiről, legfrissebb kutatásairól, kutatási módszertanárólA projektelem rövid bemutatása

Tovább »

Az előadássorozat címe: Aktuális társadalmi kérésekre adott regionális tudományi válaszok
A rendezvények helyszíne: az MTA RKK székháza, (Pécs, Papnövelde u. 22.), illetőleg a PTE KTK egyik tanterme (az előadás várható látogatószámától és időpontjától függően)
A rendezvény időpontja: 9 alkalommal, havonta egy másfél órás rendezvény 2009 szeptembere és 2010 májusa között.

Támogató partnerek: Janus Pannonius Közgazdasági Szakkollégium (PTE KTK), Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola (PTE KTK), Magyar Regionális Tudományi Társaság.

A látogatók tervezett száma:
előadásonként 40 fő, összesen 90 fő.
Célcsoport: egyetemi és PhD-hallgatók.

Illeszkedés:
az előadássorozat beleilleszkedik az MTA RKK utánpótlás-nevelési stratégiájába, illetve az előadások ismeretterjesztő jellege miatt támogatja a társadalom felé nyitó kutatóintézet kommunikációs stratégiáját is. A kezdeményezés hozzájárul a Pécsi Tudományegyetem, a Magyar Regionális Tudományi Társaság és az MTA Regionális Kutatások Központja együttműködésének mélyítéséhez a regionális tudományi képzésben, illetőleg a regionális tudomány intézményrendszerének bővítéséhez, a szakkollégiumi alapjainak kiépítéséhez.


 


Az MTA Regionális Kutatások Központja a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaság-tudományi Karán korábban, 1996–1999 között működő Pénzügyi és Vállalatfinanszírozási Szakkollégiummal jó kapcsolatokat ápolt. E jó kapcsolatok egyik eredménye az volt, hogy az 1997–1998-as tanévben a kutatóintézet előadássorozatot szervezett a szakkollégium által szervezett érdeklődő hallgatóság számára. Az előadások teljesen nyitottak voltak, arra nem csak a szakkollégium tagjai jártak el. Az előadásokra a regionális tudomány neves képviselőit hívtuk meg, a témaválasztást a hallgatók kérdései, felvetései inspirálták. A rendezvénysorozat sikeres volt, amennyiben kialakult egy olyan szűk kör, 10–15 fő, akik rendszeresen látogatták az előadásokat, közülük többen ma már a regionális tudományt művelő vagy gyakorló szakemberei. Eredményként értékelhető továbbá, hogy egy-egy neves előadó Pécsre csábításával szélesebb tömegeket is meg tudtunk mozgatni, többször tartottunk teltházas rendezvényt a 40 fős tanácstermünkben.

A következő két évben szűkebb szakmai munka folyt a kutatóintézet fiatal kutatóinak vezényletével. Az egy-egy fiatal kutató körül csoportosuló hallgatók adott témakör alaposabb vizsgálatára vállalkoztak, s ezt a munkát rendszerint sikeres TDK-, illetve szakdolgozatok zárták.

A korábbi sikerekre, és a Kar mind jobban megerősödő szakkollégiumának kezdeményező- és egyúttal fogadókészségére is alapozva a következő tanévben felújítjuk ezt a kezdeményezést.

A kilenc előadással (havonta egy) tervezett rendezvénysorozat előadóinak és témájának kialakítására, egyeztetésére 2010–2011-es tanév első félévében kerül majd sor. Ebben – a korábbi gyakorlatnak megfelelően – a szakkollégium és a doktori iskola hallgatóinak a témagyűjtésére hagyatkozunk elsődlegesen, a kutatóintézet hozzáadott értéke lényegében a témavéglegesítés, a megfelelő előadó megkeresése és az időpont-egyeztetés. Ebben nyújt majd segítséget a regionális tudomány több neves (hazai és határon túli) képviselőjét tömörítő Magyar Regionális Tudományi Társaság. Az előadótermet általában mi biztosítjuk (40 fő), de nagyobb érdeklődés esetén a PTE egyik előadótermét foglaljuk le. Egy-egy sikeres előadás újabb kérdéseket is felvethet, így az előadások végelegesítése csak egy hónappal a megrendezés előtt kerül sor, annak érdekében, hogy tényleg a legizgalmasabb, a legaktuálisabb kérdéskörök kerüljenek tárgyalásra. A hallgatóság szervezése az egyetem, a kar és a doktori iskola, illetőleg a szakkollégium szokásos csatornáin keresztül zajlik majd (faliújság, tanszéki hirdetők, egyetemi honlap, kari honlap, hallgatói hírlevél, ETR, egyetemi rendezvénynaptár).

Tovább »

A rendezvénysorozat feltehetően megint "kitermel" egy szűkebb, a regionális tudomány iránt érdeklődő hallgatói kört, akiknek a felkarolását, pályára csábítását a már bevált utánpótlás-nevelési csatornákon keresztül folytatjuk: szakirány választás doktori iskolába való jelentkezés ösztönzése, kutatószoba biztosítása, könyvtárhasználat lehetősége, kutatásokban való részvétel, rendszeres meghívó a rendezvényeinkre, fiatal kutatói (MTA) ösztöndíjprogramba való – lehetőség szerinti – bevonás, továbbfoglalkoztatás.

A rendezvénysorozat sikeres lebonyolítása (az érdeklődők megfelelő száma, az elhivatottabbak aktivitása, pályán maradása) esetén a kezdeményezést beemeljük a rendszeres rendezvényeink körébe.

Az előadásokról folyamatosan beszámolunk az intézet honlapján (később portálján) tudományos ismeretterjesztő cikkek, beszámolók, vitairatok formájában. Ezek elkészítésében a fiatal kutatók és az előadások hallgatóságából vállalkozók együttesen részt vesznek. Az előadássorozat lezárása után elkészül annak összefoglalója, amelyet a Tér és Társadalom konferencia-beszámolói között jelentetünk meg azért, hogy a jó gyakorlat széles körben ismertté váljon.


 

 
 
 

Előadások


Novotny Gábor Az uniós fejlesztéspolitika területi dimenziói (a területi kohézió kapcsán)

Elhangzott: 2010. november 10. - 14:00

Meghívó » Előadásvázlat » Fotók »

 
 


Pálmai Zsolt - Pámer Zoltán: A magyar régiók érdekérvényesítése az Európai Unióban

Elhangzott: 2010. november 17. - 14:00

Meghívó » Előadásvázlat » Fotók »

 
 


Dr Csaba László: A magyar gazdaság helyzete és középtávú növekedési kilátásai

Elhangzott: 2010. december 2. · 12:30 - 14:00

Meghívó » Előadásvázlat » Fotók »

 


Dr Szirmai Viktória: Várostérségi társadalmak
Elhangzott: 2011. március 31. · 12:30 - 13:45

Előadásvázlat » Fotók »


 


Dr Németh Tamás: Élelmezési ellentmondások - avagy mennyire "korog" a Föld?
Elhangzott: 2011. április 4. · 12:30 - 13:45

Előadásvázlat » Fotók »

 

 


Dr Nováky Erzsébet: Száz út vár ránk? A "Magyarország 2025" kutatási projekt
Elhangzott: 2011. április 13. · 14:00

Előadásvázlat » Fotók »

 

 


Dr Németh Zsolt: Térbeli társadalmi folyamatok
Elhangzott: 2011. április 28. 12.30

Előadásvázlat » Fotók »

 

 


Zongor Gábor: Sok kicsi sokra megy? Települési önkormányzatok, vagy járási tanácsok?
Elhangzott: 2011. május 4. 14.00

Előadásvázlat » Fotók »


 


Dr. Halász Gábor: Felsőoktatás: globális trendek és hazai lehetőségek"

Elhangzott: 2011. július 2. 15.00

Előadásvázlat » Fotók »
 

Kapcsolat

Projekt menedzser:
Zubán Zsuzsanna

A projekt szakmai vezetője:
Mezei Cecília
A kedvezményezett neve:
MTA Regionális Kutatások Központja
A kedvezményezett címe:
7621 Pécs, Papnövelde u. 22
E-mail: rkk@rkk.hu
Tel.: 06 72 523-800

Galéria

 


Pályázati szervek

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Közreműködő Szervezet
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nomprofit Kft.
(Cím: 1134 Budapest, Váci út 45. C épület;
E-mail: EUtamogatas@esza.hu; Telefon: (+36) 1 273-4250