Regionális átalakulási folyamatok a nyugat-balkáni országokbanAz MTA Regionális Kutatások Központja ingyenes nemzetközi konferenciát szervez a PTE Közgazdaságtudományi Karával és a Magyar Regionális Tudományi Társasággal együttműködve. A kétnapos tanácskozás az OECD és az MTA RKK közös Balkán-kutatásának eredményeit tárja az érdeklődő hallgatóság elé. A kutatási eredményeket összefoglaló angol és magyar nyelvű kötetek szintén megtekinthetők a rendezvényen. A rendezvény célja a regionális tudomány népszerűsítése, eredményeinek, módszertanának széles körű megismertetése.

A konferencia lehetőséget kínál a meghívott nyugat-balkáni résztvevők, a politikai döntéshozók, az oktatók és kutatók, valamint a téma iránt érdeklődő hallgatók és szakemberek közötti vitára, párbeszédre. Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

 


A konferencia programja és előadásai


2011. február 24.

1. plenáris ülés: Levezető elnök: HORVÁTH GYULA
 
10.00–10.15 Köszöntők
PÁVA ZSOLT polgármester, Pécs Megyei Jogú Város Polgármestere,
RAPPAI GÁBOR dékán, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

10.15–10.30 HORVÁTH GYULA igazgató, egyetemi tanár, MTA Regionális Kutatások Központja, PTE Közgazdaságtudományi Kar:

A konferencia céljáról

10.30–10.50 HAJDÚ ZOLTÁN tudományos tanácsadó, MTA RKK Dunántúli Tudományos Intézet

Politikai átalakulás és az új balkáni államok

10.50–11.10 SZAKÁLI ISTVÁN LÓRÁND főosztályvezető, Nemzetgazdasági Minisztérium Külgazdasági Államtitkárság

Magyarország és a nyugat-balkáni országok a gazdasági integráció útján. Lehetőség vagy szükségszerűség?

11.10–11.30 ILLÉS IVÁN tudományos tanácsadó, MTA RKK Dunántúli Tudományos Intézet

Az uniós csatlakozás dilemmái

11.30–11.50 PATRICK DUBARLE, az OECD volt kormányzati és területfejlesztési főtanácsadója, az OECD Regionális Fejlesztéspolitikai Munkacsoportjának titkára, Párizs

Regionális fejlődés és vállalkozások

11.50–12.10 FRANZ SCHAUSBERGER egyetemi tanár, az Európai Régiók Intézetének (IRE) elnöke, Salzburg, a Régiók Bizottsága Nyugat-Balkán munkacsoportjának elnöke

Szubszidiaritás, regionalizmus és decentralizáció a Balkán térségében

12.10–12.30 Vita, hozzászólások

12.30–14.00 Ebéd (3. emelet)
 
 
2. plenáris ülés Levezető elnök: HAJDÚ ZOLTÁN
 
14.00–14.20 PÁSZTOR ISTVÁN, a Vajdasági Tartományi Végrehajtó Tanács alelnöke, tartományi gazdasági titkár, Újvidék

Egy balkáni régió fejlődési nehézségei: a Vajdaság példája

14.20–14.40 ERDŐSI FERENC tudományos tanácsadó, MTA RKK Dunántúli Tudományos Intézet

A Balkán közlekedése

14.40–15.00 CSALAGOVITS IMRE, VÁTI Kht. Délkelet-európai Szakmai Titkárság

Transznacionális együttműködések és a Balkán – a Délkelet-európai Transznacionális Együttműködési Program


15.00–15.20  ISASZEGI JÁNOS mk. vezérőrnagy, Magyar Honvédség

Társadalmi, politikai konfliktusok – katonai válaszok a Balkánon, 1991–1999

15.20–16.00 Kávészünet
 
 
Vitaülés Levezető elnök: FARAGÓ LÁSZLÓ

16.00–17.30 Vita, hozzászólások
 
 
 
2011. február 25. (péntek)
 
 
3. plenáris ülés Levezető elnök: FARAGÓ LÁSZLÓ
 
9.00–9.20 PÁLNÉ KOVÁCS ILONA intézetvezető, egyetemi tanár, MTA RKK Dunántúli Tudományos Intézet, PTE Bölcsészettudományi Kar

A területi közigazgatás átalakulása

9.20–9.40 LUX GÁBOR tudományos munkatárs, MTA RKK Dunántúli Tudományos Intézet

Dezintegráció és újraszerveződés az iparban

9.40–10.00
GÁL ZOLTÁN tudományos főmunkatárs, MTA RKK Dunántúli Tudományos Intézet

A pénzügyi szektor átalakulása


10.00–10.20 RÁCZ SZILÁRD tudományos titkár, MTA Regionális Kutatások Központja

A Nyugat-Balkán városhálózata

10.20–11.00 Kávészünet
     
     
4. plenáris ülés Levezető elnök: HAJDÚ ZOLTÁN
 
11.00–11.20  HARDI TAMÁS tudományos főmunkatárs, MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet

A Balkán rurális térségei

11.20–11.40  PÁMER ZOLTÁN tanácsadó, Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Regionális fejlesztéspolitikák


11.40–12.20 Vita, hozzászólások

12.20–12.30 HORVÁTH GYULA

Zárszó. A kutatás eredményeiről és a további kutatásokról

12.30–14.00 Ebéd (3. emelet)

 

 

A konferencia témája

 

Tovább »

A Nyugat-Balkán regionális tudományi vizsgálatához, a területi folyamatok megértéséhez nélkülözhetetlen a történelmi, a politikai, az etnikai, a háborús, a gazdasági, az integrációs stb. ügyek komplex rendszerének ismerete.

A tervezett multidiszciplináris konferencia éppen ezért a nyugat-balkáni térségben 1990 óta tartó folyamatok komplex bemutatására vállalkozikA nyugat-balkáni térség felöleli Horvátországot, Szlovéniát, Bosznia-Hercegovinát, Albániát, Montenegrót, Macedóniát, Szerbiát és Koszovót. Bizonyos nagytérségi ügyekben (pl. az EU Balkán politikája) Törökország, illetve (pl. földrajzi értelemben) Bulgária sem maradhat ki a vizsgálatból.

A Dél-Dunántúlon, a nyugat-balkáni térség határterületén, ahol a délszláv válság következményeit a hétköznapi emberek is átélték, megtapasztalták (menekültek, áttelepülők, csapatmozgások, bevásárló-turizmus, határforgalom változása stb.), fokozott érdeklődés van a határ túloldalán lévő térség iránt. Az utóbbi időben a határ menti együttműködések révén az országhatár mentén lévő régiók tapasztalatokat szerezhettek a balkáni országok némelyikével kialakított kétoldalú vagy többoldalú programok révén is. Ugyanakkor általában véve hiányoznak a térség egészét bemutató, átfogó ismeretterjesztő fórumok és kiadványok.

A Nyugat-Balkán egy olyan, a belső kohéziót nélkülöző régió, amelynek országai külön-külön törekednek az egységes Európai Unióba való belépésre. Az EU-intergáció egy olyan cél, amely jelentős változásokat követel a különböző nemzeti politikák szintjén, de a térségbeli országok egymás közötti viszonyrendszerét is rendezni kell.

A térség átalakulásának és (belső és európai uniós) integrációjának fontos lépései lesznek: a gazdasági, az infrastrukturális, a városhálózati, az ökológiai, a kulturális és történelmi örökségi kérdések rendezése. A transznacionális és a határ menti együttműködések pedig jó alapot szolgáltatnak az integrációs célok eléréséhez.

A tervezett konferencia éppen ezért a regionális folyamatok bemutatásán túl, áttekintést nyújt a város- és vidékfejlesztés, valamint a környezeti és a társadalmi kérdések alakulásáról, az integrációs ügyekről, az EU Balkán politikájáról és térségspecifikus programjairól. 

 

A konferencia formája


Tovább »

A konferencia széles körű érdeklődésre számot tartó rendezvényként szinkrontolmácsok használatával kerül megrendezésre. Az angol és a magyar nyelvű előadások egyaránt fordításra kerülnek.

A nemzetközi konferencia nem tagolódik szekcióülésekre, hiszen pont az a lényeg, hogy több szakma próbáljon közérthető nyelven, egymást is megértve, szinergikusan építkezve a témakörben állást foglalni.

A másfél napos rendezvény első, mindkét napján délben és az első este állófogadással várjuk majd az ingyenes rendezvény hallgatóságát és előadóit egyaránt. Ez a legbiztosabb módja annak, hogy az itt lebonyolódó kötetlen beszélgetésekben előkerüljenek az érdeklődőket foglalkoztató kérdések. A konferencia előestéjének vacsorával egybekötött szakmai megbeszélésére pedig az MTA RKK néhány képviselőjén kívül a meghívott budapesti, vidéki és külföldi vendégek lesznek hivatalosak.


 


Konferencia-kiadványok

 

Tovább »

 
 
Szerkesztette: Horváth Gyula és Hajdú Zoltán
 
MTA Regionális Kutatások Központja  
Pécs, 2010
614 oldal

 

 
 
 
MTA Regionális Kutatások Központja  
Pécs, 2010
614 oldal

 
 


Egyéb a konferenciával kapcsolatos információk


Tovább »

Szállás

A konferencia szolgáltatója a Palatinus Hotel City Center, amely kedvezményes árakat kínál a tanácskozás résztvevőinek.
Egyéb lehetőségekről tájékozódhat a www.booking.com címen. Kérjük, szállásrendelését egyénileg szíveskedjék intézni.
Kapcsolattartó

Rácz Szilárd tudományos titkár, MTA RKK
szracz@rkk.hu
72/523-841Támogatók

A konferencia „A regionális tudomány társadalmasítása” című projekt keretében kerül megrendezésre, melynek kedvezményezettje a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja.
A konferencia az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap és a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium társfinanszírozásával valósul meg.. 

Kapcsolat

Projekt menedzser:
Zubán Zsuzsanna

A projekt szakmai vezetője:
Mezei Cecília
A kedvezményezett neve:
MTA Regionális Kutatások Központja
A kedvezményezett címe:
7621 Pécs, Papnövelde u. 22
E-mail: rkk@rkk.hu
Tel.: 06 72 523-800

Galéria

 


Pályázati szervek

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Közreműködő Szervezet
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nomprofit Kft.
(Cím: 1134 Budapest, Váci út 45. C épület;
E-mail: EUtamogatas@esza.hu; Telefon: (+36) 1 273-4250