Regionális tudományi szakkollégiumi kurzus


Az MTA Regionális Kutatások Központja (MTA RKK) kiemelten fontosnak tartja a regionális tudomány megismertetését az érdeklődő egyetemi hallgatókkal. A Pécsi Tudományegyetem (PTE) Közgazdaságtudományi Karán már 15 éve van jelen a regionális gazdaságtan szak- (mostanában mester-) és doktori képzés, amely elsősorban a közgazdász hallgatók számára kínál lehetőséget a regionális tudományi alapvető ismeretek megszerzésére. Ennek jelentősége, hogy a közgazdász hallgatók új aspektusban, területi szemléletben láthatják a gazdasági folyamatokat. Az MTA Regionális Kutatások Központja "A regionális tudomány társadalmasítása" c. projekt részeként a szakkollégiumokkal való szakmai kapcsolatok létrehozását tűzte ki célul. Ezt a folyamatot a PTE Közgazdaságtudományi Karán működő Janus Pannonius Közgazdasági Szakkollégiummal alapozza meg. A szakkollégium általában öntevékeny és több szakmai ismeretet felhalmozni kívánó egyetemi hallgatók köre, akik a normál tanulmányi kötelezettségeik mellett további szakmai kurzusokat, vitákat és előadásokat szerveznek maguknak. A Janus Pannonius Közgazdasági Szakkollégium 2007-ben alakult meg a PTE Közgazdaságtudományi Karán, fennállása eddigi három évében kifejezetten nagyszámú versenyhelyezést, díjat és tanulmányi kitüntetést mutatott fel, amely jól prezentálja a szakkollégisták közgazdasági és más társadalomtudományi szakma iránti fokozott érdeklődését. Erre a magas fokú érdeklődésre építkezve kezdeményezi az MTA RKK, hogy a szakkollégisták fokozatosan megismerkedjenek a regionális tudomány különböző szegmenseivel.
A most formálódó kapcsolat egy szakkollégiumi kurzussal indul, mely Kelet-Közép-Európa regionális átalakulásával foglalkozik. A téma igencsak aktuális, hiszen a néhány éve az Európai Unióhoz csatlakozó országokban egyelőre még várat magára a regionális átalakulás kiteljesedése, így a hallgatók megismerhetik az eddig bekövetkezett változásokat, és az RKK aktuális kutatásait látva, akár be is kapcsolódhatnak a kelet-közép-európai regionális átalakulással kapcsolatos kutatásokba, egy-egy tudományos diákköri dolgozat vagy diplomamunka formájában.
Az MTA RKK célja, hogy ennek a képzésnek a segítségével is növelje a regionális tudományok iránt érdeklődő fiatalok számát, és egyes esetekben elkötelezze a szakkollégistákat a regionális tudományi kutatása iránt.

A kurzus leírása:
A kurzus 12 foglalkozást tartalmaz, melyeket hat alkalommal tartanak meg, azaz egy alkalom két foglalkozást takar. Az egyes alkalmakat az MTA Regionális Kutatások Központja tudományos munkatársai, segédmunkatársai vezetik. A kurzusokon állandó jelleggel öt szakkollégista hallgató vesz részt. Az előadások a bevezetést és a térség földrajzi, történelmi örökségének megismertetését követően a kelet-közép-európai térség sajátosságait mutatják be különböző nézőpontokból: ipari, demográfiai, közlekedési, területi tervezési és gazdaságfejlesztési. A kurzuson részt vevők a foglalkozásokon szerzett ismereteiket egy 15–20 oldalas bármilyen a kelet-közép-európai regionális átalakulás témában írandó dolgozatban összegzik, melyet az utolsó találkozón prezentálniuk kell. A prezentációban ki kell térniük a témaválasztás indoklására, illetve arra, hogy milyen problémákat tártak fel és milyen következtetéseket tudtak levonni a vizsgált területen. A dolgozatokat és a prezentációkat a kurzus vezetője, Dr. Horváth Gyula DSc., az MTA Regionális Kutatások Központjának igazgatója fogja értékelni.

 


Akurzus időbeosztása

Előadó Időpont Téma
Dr. Horváth Gyula DSc. 2010. szeptember 15. Bevezetés a regionális tudományba
Dr. Hajdú Zoltán DSc. 2010. szeptember 22. Kelet-Közép-Európa földrajza
Dr. Horváth Gyula DSc. 2010. október 6. Kelet-Közép-Európa regionális és gazdasági jellemzői
Dr. Lux Gábor PhD. 2010. október 20. Kelet-Közép-Európa ipara és ipari átalakulása
Dr. Faragó László PhD. 2010. november 3. A tervezés elmélete és gyakorlati megvalósulása Kelet-Közép-Európában
Dr. Erdősi Ferenc DSc. 2010. november 17. Kelet-Közép-Európa közlekedési sajátosságai
Dr. Horváth Gyula DSc. 2010. december 1. Összefoglalás, prezentációk bemutatása
 

Kapcsolat

Projekt menedzser:
Zubán Zsuzsanna

A projekt szakmai vezetője:
Mezei Cecília
A kedvezményezett neve:
MTA Regionális Kutatások Központja
A kedvezményezett címe:
7621 Pécs, Papnövelde u. 22
E-mail: rkk@rkk.hu
Tel.: 06 72 523-800

Galéria

 


Pályázati szervek

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Közreműködő Szervezet
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nomprofit Kft.
(Cím: 1134 Budapest, Váci út 45. C épület;
E-mail: EUtamogatas@esza.hu; Telefon: (+36) 1 273-4250